Eğitim modeli

İlkokulda temel amaç, öğrencilerin çok yönlü ve bir bütün halinde geliştirilmesi olmalıdır. Her öğrenci biriciktir. Her öğrencinin kendine özgü yetenekleri ve öğrenme ihtiyaçları vardır.

“Zenginleştirilmiş Bütünsel Gelişim Modeli”miz (ZBG), öğrencilerin biricik olma felsefesine dayanmaktadır. Bu modelle, onların öğrenme süreçlerini etkileyen çoklu zekâ yapıları, sınıf ve sınıf dışı öğretim faaliyetlerinde merkeze alınmaktadır. Öğrencilerin zayıf yönleri, zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarıyla da geliştirilmekte, öğrenme zorluğu çektiği derslerde kuvvetli olduğu yönler işe koşulmaktadır. Güçlü olduğu yönler zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında daha fazla geliştirilmektedir.

Temel ilkelerimiz

  • Her öğrenci kendisine özgüdür.
  • Her öğrenci zekidir.
  • Zekâ tek boyutlu bir yapıya sahip değildir. Kendi içinde boyutları vardır.
  • Zekâ bir yetenektir. Bu yetenek, geliştirilebilir ve öğretilebilir.
  • Öğrencilerin çok yönlü geliştirilmesi esastır.
  • Öğrencilerin zekâ profilleri belirlenebilir.
  • Tüm öğrenciler kendilerine uygun öğrenme ortamları sunulduğunda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilir